Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imggra
  1. Homepage
  2. sönmezkutlu

#sönmezkutlu photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #sönmezkutlu on Instagram

image by MİSAK (@turkmisak) with caption : "Bazı müslüman filozoflar, Antik Yunan’ın siyaset düşüncesinden yararlanarak İslam siyasî düşüncesini oluşturmaya çalıştı" - 1738681140355421512
Report Download 0 12

Bazı müslüman filozoflar, Antik Yunan’ın siyaset düşüncesinden yararlanarak İslam siyasî düşüncesini oluşturmaya çalıştılar. Bazı âlimler ise, meliklere ve sorumluluk üstlenenlere nasihatlerde bulunan kitaplar yazdı, ancak onlar yukarıda sözü edilen meseleleri hukukî, siyasî ve ahlakî boyutlarıyla yeterince analiz etmediler. Bunun yerine daha önce yaşamış yöneticilerin tecrübelerini dile getirerek dönemin yöneticilerine övgüler yağdırmayı ve iyi örnekler üzerinden nasihatte bulunmayı tercih ettiler. Örneğin Nizamülmülk (485/1092), Gazali (505/1111) ve benzerleri, Halife ve sultanların “Allah tarafından seçildiğini” ve “ ’ın yeryüzündeki gölgeleri olduklarını” savundu. Bu âlimler, bir taraftan din ve siyasetin doğasını ayırırken diğer taraftan halife veya hükümdarları Allah’ın seçtiğini ve onların Allah’ın yeryüzündeki gölgeleri olduğunu iddia etmekle din ve siyaset arasındaki ilişkiyi oldukça karmaşık hale getirdi. Bu âlimlerden önce, bu görüşlerin aksini savunan az sayıda da olsa bazı âlimler vardı. Ancak azınlıkta olmaları ve görüşlerinin dönemin siyasileri tarafından desteklenmemesi sebebiyle, bu âlimlerin görüşleri yeterince işlenmedi. Örneğin İmam (333/944), bu iki âlimden bir-iki asır öncesinde, diyanet ve siyaseti birbirinden ayırarak, halife ve sultanlarla ilgili “Allah tarafından seçildikleri” ve “Allah’ın yeryüzündeki gölgeleri oldukları” iddialarını; onları hutbelerde “şehinşah” “zıllullah fil’arz” ve “şah” sıfatlarıyla ananları sert bir şekilde eleştirdi. #SönmezKutlu

image by MİSAK (@turkmisak) with caption : "Kur’ân’da konuyla ilgili ayetler incelendiğinde Din-Siyaset ilişkisi açısından şu tespitleri yapmak mümkündür. #Kuran  i" - 1736217197829666382
Report Download 0 24

Kur’ân’da konuyla ilgili ayetler incelendiğinde Din-Siyaset ilişkisi açısından şu tespitleri yapmak mümkündür. inanç, ve ahlak konularına doğrudan ve ayrıntılarıyla yer verirken siyasi konulara, evrensel nitelik taşıyan genel ilkelerin dışında herhangi bir belirlemede bulunmuş değildir. Örneğin Hz. Peygamberden sonra halife kim olacak, hangi şartları taşıyacak, devletin yapısı ve yönetim biçimi nasıl olacak gibi kurumsal siyasetin konularına ilgi duymaz ve her hangi bir açıklamada bulunmaz. Siyaset kadar diğer konuları da ilgilendiren bu temel prensipler, genel olarak,  Müslümanların işlerinin kendi aralarında meşveret/danışma yoluyla çözülmesi, insanlar arasında adaletle ve hakkaniyetle hükmedilmesi, yetki sahiplerine itaat edilmesi, emanetlerin ehline verilmesi, insanlar arasında üstünlüğün takva ile olduğu şeklindeki prensiplerden oluşmaktadır. Din-siyaset ilişkisinde en çok gündeme getirilen halife ve imam kavramları, iddia edildiği gibi, Kur’ân’da, siyasi otoriteyi elinde tutan kimse anlamında kullanılmamaktadır. Birincisi, özgür iradeli ve kendi adına güzel işler yapmaya namzet Allah’ın her bir kulu anlamına gelmektedir. İkincisi ise, farklı farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte, bu bağlamda insanlara örneklik ve önderlik yapan kişi anlamında peygamberlik makamı için kullanılmıştır. Aslında bu tür kullanımlarda Peygamberlik makamının dahi bir sülale imtiyazı olmadığı, gönderilen elçinin sülalenin mensuplarına fazilet sağlamadığı ve diğerlerine karşı bir üstünlük kazandırmadığı son derece açıktır. Ayrıca peygamberin seçildiği kabileye, peygamber kendilerinden çıktı diye, ölümünden sonra siyasi veya siyasi olmayan makamları ellerinde tutma imtiyazı da verilmiş değildir. Dolayısıyla hilafet ve hakimiyet meselesi, “ dinî olmaktan ziyade dünyevi ve siyasî bir meseledir. Doğrudan doğruya milletin işidir. Onun içindir ki, nusûs-i şeri’yye’de bu mesele hakkında tafsilat yokdur.” Dolayısıyla Kur’ân, siyasî ve hukukî konularda hakimiyet yetkisini tamamen insanlara bırakmış ve topluma ait işlerin insanî birikimin sunduğu imkanlardan faydalanarak toplum tarafından düzenlenmesini ve yürütülmesini istemiştir. #SönmezKutlu

Akdağ Burak (@akdag_06) Instagram Profile Photo akdag_06

Akdağ Burak

image by Akdağ Burak (@akdag_06) with caption : "Fuar Güncesi - 2 ve Az Öncesi

Efendim hakkaniyetse kitaplara da hakkaniyet. Bu mübareklerin bir kısmı burada boy göster" - 1717703137094854520
Report Download 2 63

Fuar Güncesi - 2 ve Az Öncesi Efendim hakkaniyetse kitaplara da hakkaniyet. Bu mübareklerin bir kısmı burada boy gösteriyor da diğerleri neden garip kalsın? Fuarda kazandığımdan fazlasını harcadığımı beyan etmiştim. Gelenek değişmiyor. Sönmez kutlu setini kaçırmak istemedim. @otto_yayinlari öyle güzel cilt yapıyor ki içinde bana sövüyor olsalar yine de kitabı alasım gelir. Tabii biz salt dışına göre kitap temin ediyor değiliz. #SönmezKutlu hocayı bilen bilir... @otukenyayinlari'ndan da ve hocalarımı 'de görünce kafamdaki kitapları ve imzaları tamamlamış oldum. Kitaplar tamam derken salı günü Metin Savaş'ın İstanbul'da Karnaval Üçlemesi'nin son kitabının standa geleceğini öğrendim. Hatta büyük ihtimalle kendisinden önce ben görmüş olurum. Havasını peşinen atayım. 😎 Diğer kitapların bir kısmı fuar hazırlıkları esnasında elimi alamadığım ve çaresiz olarak elime alıp bırakmadığım kitaplar ve ailem 'nun bana armağanlarından oluşuyor. Ayı böyle kapatmayı dilerdim ama maalesef devamı gelecek gibi. Neden maalesef olduğunu işsiz güçsüz olup kitap müptelası olanlar iyi anlar. 😏

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "✨ Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun ''Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları'' isimli kitabının tanıtımını yaptığı için Yiğit Yavuz" - 1663042954724638807
Report Download 0 21

✨ Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun ''Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları'' isimli kitabının tanıtımını yaptığı için Yiğit Yavuz KALCI'ya teşekkür ederiz.✨ @dr.yigitkalci #sönmezkutlu

MnoktaVolkanTnokta (@nanukcraft) Instagram Profile Photo nanukcraft

MnoktaVolkanTnokta

Instagram Image by MnoktaVolkanTnokta (@nanukcraft) with caption : "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. Sönmez Kutlu Hoca ile cansız bir hatıra. Kendisiyle sohbet etmek ziyadesiyle mut" at Kitap Fuarı K.maraş - 1625646116912841773

Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. Sönmez Kutlu Hoca ile cansız bir hatıra. Kendisiyle sohbet etmek ziyadesiyle mutlu etti beni. #SönmezKutlu

Ayten ÇALIŞ (@aytencalis33) Instagram Profile Photo aytencalis33

Ayten ÇALIŞ

image by Ayten ÇALIŞ (@aytencalis33) with caption : "《☆》Söz Biter... #sönmezkutlu #bilalburakkutlu" - 1608926890838698661
Report Download 5 21

《☆》Söz Biter... #sönmezkutlu

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 🐚 Haftanın Finali 🐚  Türk Müslümanlığı anlamak zorunda olduğumuz bir kavramlar silsilesi... Ordan bur" - 1558083842089502652
Report Download 0 26

İmren'in Kitaplığı 🐚 Haftanın Finali 🐚 Türk Müslümanlığı anlamak zorunda olduğumuz bir kavramlar silsilesi... Ordan burdan duyduğumuz altı boş tüm inanışları ancak okuyarak tedavi edebiliriz. Nasıl ki bedenimizde anlamadığımız bir sıkıntı çıktığında o konunun uzmanı, mümkünse bir profesör baksın bize istiyorsak aynen bunun gibi aklımızda, kalbimizde anlamadığımız bişeyler olduğunda akademik, mümkünse bir profesör baksın bize...o insanların ömürler verdiği çalışmalardan okuyalım hayatı. Dimağmıza bedenimiz kadar titiz olmayalım mı...n'olur olalım @birkitapbirokur #sönmezkutlu @otukenyayinlari @otukensahaf

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 🐚 Türkler'in Müslümanlıkları, sadece Türk tarihini değil, İslam ve dünya tarihinin de en büyük hadise" - 1557263586047761755
Report Download 2 29

İmren'in Kitaplığı 🐚 Türkler'in Müslümanlıkları, sadece Türk tarihini değil, İslam ve dünya tarihinin de en büyük hadiselerinden biridir. Okumuşsunuzdur belki bazı coğrafi bölgelerde Müslüman'ın kelime karşılığı "Türk" dür. Anlıyorum ki biz, ahlaki ve kültürel değerlerimizi, İslam'ın değerleriyle aynı ufuk'ta buluşturmuşuz ve İslam'a kendi mayamızdan farklı bir yorum getirmişiz. Bu zorlama veya kılıç zoruyla olamazdı. Zaten bizde zorlama yoktur. @birkitapbirokur #sönmezkutlu @otukenyayinlari @otukensahaf

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 💫 Babası önemli bir Hanefi fakih olan Mevlana, babasından ve Belh Hanefi medreselerinden eğitim almış" - 1556506146569993715
Report Download 0 28

İmren'in Kitaplığı 💫 Babası önemli bir Hanefi fakih olan Mevlana, babasından ve Belh Hanefi medreselerinden eğitim almıştır. Şeyh Bedrettin, bir Hanefi fakihidir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu'ya gelmeden önce Hanefi kültür havzasında yetişmiştir. #sönmezkutlu @birkitapbirokur

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 💫 "Fıkıhta Hanefilik, İtikatta Maturidilik ve Ahlakta Yesevilik" Türklerde Müslümanlığın tam karşılığ" - 1555715555900844512
Report Download 0 37

İmren'in Kitaplığı 💫 "Fıkıhta Hanefilik, İtikatta Maturidilik ve Ahlakta Yesevilik" Türklerde Müslümanlığın tam karşılığıdır. Bu ekol akılcı, özgürlükçü ve insan odaklıdır. Kendisi de bir Türk olan Maturidinin yolu, akıl ve insan olgusunu ihmal edilmesini eleştirir. Aslında kitapta okuduğum en değerli şey, Türklerin inanç boyutunu, akli temellere dayandırarak, kendi kültürel değerleriyle buluşturmuş olmasını tarihsel konjonktürde açıklaması. #sönmezkutlu @araştırma

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 💫 Türkler tek tanrıya inanmaları sebebiyle İslam'ın Allah inancını benimsemekte zorlanmadılar. Karaha" - 1554956536252818399
Report Download 0 21

İmren'in Kitaplığı 💫 Türkler tek tanrıya inanmaları sebebiyle İslam'ın Allah inancını benimsemekte zorlanmadılar. Karahanlıların İslam'ı seçişinden sonra Müslümanlık Doğu Türkistan içlerine ilerledi. İslam'ı Türkler arasında yayma görevini Gazneliler ve Karahanlılar üstlendi. #sönmezkutlu #

Kitapkilik (@kitapkilik) Instagram Profile Photo kitapkilik

Kitapkilik

image by Kitapkilik (@kitapkilik) with caption : "İmren'in Kitaplığı 💫 Haftanın Kitabı 💫 Türkler arasında İslam'ın yayılışı ve İslam anlayışının oluşumu.
Türklerde İslam " - 1554437577191494471
Report Download 2 35

İmren'in Kitaplığı 💫 Haftanın Kitabı 💫 Türkler arasında İslam'ın yayılışı ve İslam anlayışının oluşumu. Türklerde İslam tasavvuru: Hanefilik, Maturidilik ve Yesevilik. Avrasya Coğrafyasında Dini bilginin kaynakları konularında yazılarını ilgiyle takip ettiğim bir ekolün üyesi olan Prof. Dr. Sönmez Kutlunun doyurucu bir akademik çalışması. Türklerin Müslümanlığı hep tartışmalı bir konu olduğundan Sönmez hocanın bana göre son noktayı koyduğunu düşündüğüm bir çalışma. #sönmezkutlu