Online Instagram Content ViewerImgGra
  1. Homepage
  2. leksikon

#leksikon hashtag

Posts attached with hashtag: #leksikon

Sproguglen (@lisa_sproguglen) Instagram Profile Photolisa_sproguglen

Sproguglen

ReportShareDownload03

Lydlotto# f-lyd#leksikon#(gratis billeder fra Pixabay)

Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) Instagram Profile Photoallkunne

Allkunne – Levande leksikon

 image by Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) with caption : "25. mars er nasjonaldagen til Hellas. 🇬🇷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gresk er førstespråket til over 13 millionar m" - 2007281339430225001
ReportShareDownload015

25. mars er nasjonaldagen til Hellas. 🇬🇷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gresk er førstespråket til over 13 millionar menneske. Det er det einaste offisielle språket i Hellas, og det er offisielt språk på Kypros i tillegg til tyrkisk. Gresk utgjer ei eiga grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Norsk er mellom dei få språka i verda der Hellas heiter meir eller mindre det same som på gresk. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ordet grekar heng saman med latin Graecus 'gresk'. «Graecus er lånt frå gamalgresk Graikós Γραικός 'gresk', eit ord med same tyding som gamalgresk Hellēnikós Ἑλληνικός 'hellensk'. På gamalgresk heitte landet Hellás Ἑλλάς, og på nygresk Elláda [ɛˈlaða] Ελλάδα og Ellás [ɛˈlas] Ελλάς. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gresk etter 1453, då det bysantinske riket fall, kallar vi nygresk. Heilt sidan den etterklassiske koiné-perioden (330 f.Kr. – 330 e.Kr.) har det vore ei tevling mellom eit naturleg daglegspråk og eit arkaiserande språk påverka av klassisk gresk. På 1800- og 1900-talet fanst to konkurrerande skriftspråk, det talespråksbaserte, folkelege dēmotikḗ [ðimɔtiˈci] δημοτική og det arkaiserande, puristiske katharéuousa [kaθaˈɾɛvusa] καθαρέυουσα. I 1976 blei dēmotikḗ det einaste offisielle språket i Hellas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☞ Les meir på allkunne.no ☜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilete av Akropolis (høgborga) i Aten: Aleksandr Zykov på flickr.com. CC BY-SA 2.0. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #leksikon

Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) Instagram Profile Photoallkunne

Allkunne – Levande leksikon

 image by Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) with caption : "I dag er det venta at om lag 20 000 norske skuleelevar vil streike for klimaet. 🌍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Drivhuseff" - 2005084500408664072
ReportShareDownload018

I dag er det venta at om lag 20 000 norske skuleelevar vil streike for klimaet. 🌍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Drivhuseffekten er den oppvarminga av jorda som skjer når varme blir fanga i atmosfæren. Drivhuseffekten er ein føresetnad for livet på jorda, men er samtidig årsak til menneskeskapte klimaendringar, ei av dei største utfordringane i vår tid. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Drivhuseffekten oppstår når atmosfæren til ein planet slepper inn solstrålane, men hindrar varmen frå planetoverflata i å sleppe ut att. På jorda blir kortbølgja stråling frå sola – synleg og ultrafiolett lys – reflektert frå jordoverflata i form av langbølgja varmestråling. Ein del av denne varmestrålinga blir absorbert i atmosfæren, og til dels send tilbake mot jorda. Utan drivhuseffekten hadde jorda hatt ein global gjennomsnittstemperatur på nær minus 20 gradar celsius. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ein skil mellom naturleg og menneskeskapt drivhuseffekt. Dei viktigaste gassane som medverkar naturleg til drivhuseffekten i jordatmosfæren, er vassdamp, karbondioksid, metan, lystgass og ozon. Alle desse gassane finst naturleg i atmosfæren, men menneskeleg aktivitet kan endre konsentrasjonen av gassane, og dermed intensiteten i drivhuseffekten. I tillegg kjem utslepp av syntetiske gassar med kraftig drivhuseffekt, som fluorgassar. Sidan 1750 har menneska auka mengda av karbondioksid i atmosfæren med om lag 43 prosent, først og fremst gjennom brenning av olje, kol og gass. Dette gjer at drivhuseffekten er blitt forsterka, slik at gjennomsnittstemperaturen på jorda er i ferd med å stige og fører til menneskeskapte endringar i klimasystemet på jorda. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☞ Les meir på allkunne.no ☜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilete frå Operation IceBridge, som undersøkjer polarisen i Arktis i 2014. Kjelde: NASA on The Commons på flickr.com. Ingen kjende restriksjonar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #leksikon

 image by Nina (@nina_samya) with caption : "Ovo savrsenstvo Leksikon pravila su pre-kreativna deca u Lesku Maja i Miki 💙 A posto sam ja dizajner nisam odolela da ne" - 2004600929152133847
ReportShareDownload012

Ovo savrsenstvo Leksikon pravila su pre-kreativna deca u Lesku Maja i Miki 💙 A posto sam ja dizajner nisam odolela da ne objavim a i imala sam cast da ga ispunim💖👑 #leksikon

Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) Instagram Profile Photoallkunne

Allkunne – Levande leksikon

 image by Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) with caption : "21. mars er den internasjonale FN-dagen for skog og tre. Markeringa set søkjelys på skogbevaring, berekraft og menneska " - 2004387556392867591
ReportShareDownload017

21. mars er den internasjonale FN-dagen for skog og tre. Markeringa set søkjelys på skogbevaring, berekraft og menneska som treng skogen. Dette er viktige faktorar i arbeidet mot klimaendringane. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Skog er ei vegetasjonsform som er dominert av tre. Om lag 30 % av jordoverflata er i dag dekt av skog. I dei kalde og tempererte stroka sør for tundraen på den nordlege halvkula veks barskogen. I dei tempererte områda lenger sør har det vakse fram ein blandingsskog av lauv- og bartre med overgang til den sommargrøne lauvskogen. I tropane finn ein ulike former for lauvskog. Der nedbøren er rikeleg året rundt, veks den eviggrøne regnskogen. Den regngrøne skogen (monsunskog og vinterskog) fell blada sine i tørketida. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☞ Les meir på allkunne.no ☜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilete av avskoging i Rio Branco i Brasil: CIFOR på flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #leksikon

Čudesna šuma (@cudesnas) Instagram Profile Photocudesnas

Čudesna šuma

 image by Čudesna šuma (@cudesnas) with caption : "U Čudesnoj šumi i Tvornica mašte. 🤗❤️
#igraonica #rodendaonica #cudesnasuma #zadar #leksikon #fun #kids #games #play #to" - 2003870806028226755
ReportShareDownload012

U Čudesnoj šumi i Tvornica mašte. 🤗❤️ #leksikon

Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) Instagram Profile Photoallkunne

Allkunne – Levande leksikon

 image by Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) with caption : "I dag er det 191 år sidan Henrik Johan Ibsen blei fødd i Skien. Ibsen blir rekna som grunnleggjaren av det moderne teate" - 2003811283970828787
ReportShareDownload028

I dag er det 191 år sidan Henrik Johan Ibsen blei fødd i Skien. Ibsen blir rekna som grunnleggjaren av det moderne teateret, og nest etter Shakespeare er han den mest spela dramatikaren i verda. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I 1850–51 gjekk han på Heltbergs studentfabrikk i Oslo for å ta artium. Men Ibsen strauk i gresk og aritmetikk, og universitetsutdanninga blei det aldri noko av. I staden arbeidde han i ein periode som frilansjournalist, før han i 1851 byrja som sceneinstruktør og forfattar ved Det norske Theater i Bergen, som Ole Bull etablerte i 1850. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ibsens første teaterstykket var «Catilina» (1850), som han gav ut under psevdonymet Brynjolf Bjarme, men det tok ei stund før han slo gjennom. Stordomstida hans strekkjer seg frå «Kongsemnerne» (1863) til «Når vi døde vågner» (1899). Det store internasjonale gjennombrotet kom i 1879 med «Et dukkehjem». Dei største verka skreiv Ibsen i utlandet. Han fekk ei rekkje prisar, utmerkingar og ordenar. Han var også foreslått til nobelprisen i litteratur i 1902 og 1903, men det var landsmannen Bjørnstjerne Bjørnson som fekk prisen i 1903. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☞ Les meir om Henrik Ibsen på allkunne.no ☜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilete: Henrik Ibsen i 1894. Fotograf: Daniel Georg Nyblin. Kjelde: Nasjonalbiblioteket på flickr.com. Biletnr. bldsa_ib0053. Ingen kjende restriksjonar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #leksikon

Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) Instagram Profile Photoallkunne

Allkunne – Levande leksikon

 image by Allkunne – Levande leksikon (@allkunne) with caption : "19. mars 1962 gir Columbia Records ut den sjølvtitulerte debutplata til Bob Dylan. Han har sidan februar 1961 spela på k" - 2002955116818364292
ReportShareDownload120

19. mars 1962 gir Columbia Records ut den sjølvtitulerte debutplata til Bob Dylan. Han har sidan februar 1961 spela på klubbar i Greenwich Village i New York, men plata slår ikkje med det same. Det første året sel plateselskapet 5000 eksemplar. Dei fleste av dei 13 songane på plata er tradisjonssongar i Dylans eigne arrangement. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ Med på plata er også «Song to Woody», ei hylling av det store førebiletet Woody Guthrie. Denne songartisten og politiske aktivisten har i lang tid samla inn amerikansk tradisjonsmusikk og sjølv skrive mange songar. Blant dei er «This Land is Your Land» frå 1940, som er eit kritisk svar til «God Bless America» av Irving Berlin. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Same året møter Guthrie ein annan tradisjonssamlar, den radikale Pete Seeger. Desse to fornyarane av amerikansk tradisjonsmusikk er nødvendige føresetnader for dei opningane Bob Dylan i 1960-åra skaper for moderne vestleg visesong og rock. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I 2016 får Bob Dylan Nobels litteraturpris «for having created new poetic expressions within the great American song tradition». ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☞ Les meir på allkunne.no ☜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilete: Bob Dylan saman med Joan Baez under ein borgarrettsmarsj 28. august 1963 i Washington D.C. Foto: Rowland Scherman / U.S. Information Agency. Press and Publications Service. Kjelde: National Archives. Ingen kjende restriksjonar / falle i det fri (id.nr. 542021). ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #leksikon