Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imggra
  1. Homepage
  2. hüseyinnazlıaydın

#hüseyinnazlıaydın photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #hüseyinnazlıaydın on Instagram

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Pınar Yayınları standında kitaplarını imz" - 1720352044827979449
Report Download 0 54

Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Pınar Yayınları standında kitaplarını imzaladılar. ✨ ve #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 15:00'te Pınar Yayınları standında" - 1718132065437151455
Report Download 0 13

🔊 Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 15:00'te Pınar Yayınları standında kitaplarını imzalayacaklar. ✨  ve #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "✒️ Hani derler ya: "Kastınız dağa çıkmaksa eğer, hedefiniz yıldızlar olmalı". Biz de diyoruz ki: "Muradınız kitap okumak" - 1705033485696436257
Report Download 1 23

✒️ Hani derler ya: "Kastınız dağa çıkmaksa eğer, hedefiniz yıldızlar olmalı". Biz de diyoruz ki: "Muradınız kitap okumaksa şayet, hedefiniz hakîmlik olmalı. Çıtanız yüksekte, kitabınız elinizde ama gözünüz bizde olsun sevgili okurlarımız. Çünkü bizim kulağımız sizde, sizden gelecek öneri ve eleştirilerde. Ama gözlerimiz daima ufuklarda ve o ufuklardan doğacak fecir aydınlığındadır. Güneş ve Ay üstü medeniyetin yeniden doğuşunu karşılamak üzere yoldayız. O bize doğru gelirken neden biz ona doğru gitmeyelim. ✨✨✨ #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Yazarımız Hacı İbrahim MUTLU'nun kaleme aldığı "İyilik Yolunda Uzaklar Yakın" isimli kitabımız Türkiye Yazarlar Birliği " - 1683332636939163940
Report Download 1 32

Yazarımız Hacı İbrahim MUTLU'nun kaleme aldığı "İyilik Yolunda Uzaklar Yakın" isimli kitabımız Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Gezi dalında 2017 yılın kitabı ödülünü almaya hak kazanmıştır. #hüseyinnazlıaydın @hacimutlu @turkiyeyazarlarbirligi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
✒️ *
*
Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnekti" - 1678995821621014002
Report Download 0 37

🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ ✒️ * * Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnektir. O halde bu ilk örneği en doğru bir şekilde tanımalı ve anlamalıyız. Çünkü ancak o zaman sahih bir peygamber tasavvuruna sahip olabiliriz. Bunun için de hiç kuşkusuz hadislere/rivayetlere ihtiyacımız vardır. Sahih peygamber tasavvuru ile sahih rivayet arasındaki bu zorunlu ilişki bizi Hadis Usûlüne getiriyor ve Hadis Usûlü de bize; “Rehberiniz benim. Beni takip ederseniz sizi hem sahih olan rivayete hem de sahih olan peygamber tasavvuruna götürürüm”, diyor. Bize düşen bu güvenilir rehberi takip etmektir. Onu takip etmenin anlamı da Hadis Usûlünü çok iyi öğrenmektir. Çünkü onun ilkeleri ve rehberliği sayesinde gerçekten Hz. Peygamber’e ait olan sözleri/hadisleri bulabileceğiz ve onun “En güzel örnek” oluşunu anlayacağız. Sonuç olarak Hadis Usûlü sadece bir metodoloji değil aynı zamanda bizi Hz. Peygamber’e ve onun örnekliğine götürecek olan en emin yoldur. * * #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨  Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs
✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı" - 1665128845320482146
Report Download 0 31

🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨ Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs ✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı ve değişik bir düşünce sistemine sahip oldukları ve Müslüman düşünürlerin bu çerçevede birçok bilimsel kuram oluşturdukları bilinmektedir. Batı düşüncesinin ancak yakın zamanda erişebildiği nice sonuçların, Müslümanlar arasında geçmişte tartışılmış, irdelenmiş ve hatta uygulanmış olan kuramlar arasında bulunduğu, Batının bunlardan birçoğuna henüz yaklaşamamış olduğu -kanıtları da sayılarak- bu kitapta gözler önüne serilmiştir. Sözünü ettiğimiz bu özellikleri İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri’ni alanında öncü duruma getirmiştir. Arapçasının arka arkaya sekiz baskı yapması ve okuyucuların büyük ilgisi de eserin alanında öncü oluşundan kaynaklanmıştır. İçeriği, sosyal bilimlerle uğraşan çevrelerin beğenisine; ulaştığı sonuçlarsa, bilim ve siyasal alanda ki yetkin kimelerin övgüsüne erişmiş, bu övgü ve beğeniler birçok kalem sahibince gündemde tutulmuştur. Elinizdeki bu kitap, İslam’ın, İslam hukukçularının toplum ve yönetimle ilgili görüşlerini öyle sistemli bir tarzda varmiştir ki; Müslümanların önüne, bu yolla pek çok çağdaş siyasal kuramı yeniden değerlendirebilmelerini sağlayacak yeni ufuklar açmıştır. * *   #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "✨ Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu" - 1655094906551975086
Report Download 0 54

✨ Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu sempozyuma katıldı. Şeriati külliyatının son kitabı olan “Kavramlar Sözlüğü” Şeriati’nin eşi Puran Şeriati ve kızı Susan Şeriati’ye hediye edildi. ✨ #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu s" - 1655087864583869627
Report Download 0 38

Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu sempozyuma katıldı.  #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "📌 Kur’an ve Cinsiyet Ayrımcılığı /  Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ - Arş. Gör. Sema ÖZDEŞ ✒️ Dine ve İslâm’a yaklaşımlar nasıl ol" - 1649281250648024589
Report Download 0 27

📌 Kur’an ve Cinsiyet Ayrımcılığı / Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ - Arş. Gör. Sema ÖZDEŞ ✒️ Dine ve İslâm’a yaklaşımlar nasıl olursa olsun, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun, bütün anlayış ve yaşayış farklılıklarına rağmen İslâmî bir geleneğe sahip olduğu gerçektir. O zaman problemlerin çözümünde yapılacak şey, dine, tarihe ve kültüre yabancılaşmak olmamalıdır. Bir taraftan dünya çapındaki bilimsel, teknolojik, felsefi ve kültürel gelişmelere kapı açarken; diğer taraftan insanın ruhî hayatına şekil veren, düşünce ve davranışlarını yönlendiren, toplumun kültür hayatına damgasını vuran, birlik ve beraberliğin çimentosu olan değerleri muhafaza edip geliştirmek geleceğimiz açısından büyük öneme haizdir. Bu çalışma, böyle bir anlayıştan ve niyetten yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu çalışma ile hedeflenen şey, cinsiyet ayrımcılığı konusunda Kur’an’ın konumunun tespiti ve özellikle İslâm toplumlarında cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı konusu ile ilgili zihniyet oluşumunun temelinde yatmakta olan faktörlerin, anlayış şekillerinin, yorumların doğrudan İslâm’ın temel kaynağı Kur’an’la karşılaştırılıp değerlendirilmesi ve böylece dinin anlaşılmasında aslî olanla olmayanın arasının ayrıştırılmasıdır. #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat i" - 1647793252961936519
Report Download 0 31

🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat ile olan ilişkisi, Kelâm ilminin temel meseleleri arasında yer alır. Kelâmi ekol şeklinde kurumlaşmış olsun veya olmasın, İslam tarihi içinde sıfatlara ilişkin olarak birçok farklı görüş ortaya atılmış ve savunulmuştur. Selbî, sübutî, fiilî, manevi ve haberî şeklinde tasniflere bağlı olarak yapılan araştırmalar yanında sıfatları genel olarak ele alan çalışmalar da yapılmıştır. Meseleye Selefiye, Ashabulhadis, Mutezile ve Ehl-i Sünnet perspektifinden baktığımzda birbirine bazen yakın bazen de karşıt görüşlerin ileri sürüldüğüne tanık olmaktayız. Sıfatlar konusunda Müşebbihe ve Mücessime diye adlandırılan, fakat bir fırka olarak kurumsal varlığı bulunmayan kişi ve küçük toplulukların Allah’ı cisme ve insana benzeten katı ve aşırı yaklaşımını bir yana koyacak olursak zikredilen diğer üç mezhebin kendi içlerindeki kısmi görüş ayrılıklarına rağmen Allah’ı şanına yakışır bir şekilde tanıma kaygısı taşıdıkları söylenebilir. Bunlardan Selefiye’nin lafzı fazla yormayıp hakikatini Allah’a havale eden tefvizci yaklaşımının tam karşısında Mutezile’nin Allah’a nispet edilen cisimsel ve antropomorfik sıfatları şanına uygun bir şekilde tevil etmeyi önemseyen ileri tenzihçi yaklaşımının yer aldığını görmekteyiz. Bu ikisi arasında Eş’ariye ve Matüridiye şeklindeki kollarıyla Ehl-i Sünnet, Selefiye’nin kaygılarını taşımakla birlikte ılımlı bir tenzihçi yol izlemiştir. Fakat Sünni yaklaşımın daha ziyade Mutezile’nin yaklaşımına yakın durduğu da bir gerçektir. Aralarındaki farkı Mutezile’nin ta’til ve nefiy söylemini dillendirmekten kaçınmaları olarak tespit edebiliriz. Özellikle İmam Maturîdî’nin haberî sıfatlar konusunda mutedil bir tevil yöntemini esas aldığını görmekteyiz.   #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yay" - 1644251257874271947
Report Download 0 40

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yayınevimizi ziyaret etti. Teşrifleri için kendisine teşekkür ederiz. #hüseyinnazlıaydın

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Takipte kalın..⌛️www.fcr.com.tr adresinden kitabımızla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, (312) 310 08 60 numaralı telef" - 1642766049962441061
Report Download 0 25

Takipte kalın..⌛️www.fcr.com.tr adresinden kitabımızla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, (312) 310 08 60 numaralı telefonu arayarak sipariş verebilirsiniz.  #hüseyinnazlıaydın