Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imggra
  1. Homepage
  2. fecryayınevi

#fecryayınevi photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #fecryayınevi on Instagram

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ''Aydın, Sosyolog ve Hareket Adamı Olarak ALİ ŞERİATİ" konulu paneldeyiz. 📌  " - 1759395802932763528
Report Download 0 27

🔊 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ''Aydın, Sosyolog ve Hareket Adamı Olarak ALİ ŞERİATİ" konulu paneldeyiz. 📌  yayınevi yayınevi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Kur’an Okulu / Muhammed Bâkır es-Sadr

Tercüme: Mehmet YOLCU

Kur’ân-ı Kerîm değişimin temeli ile onun üzerine yükseltil" - 1739200081842137006
Report Download 0 24

Kur’an Okulu / Muhammed Bâkır es-Sadr Tercüme: Mehmet YOLCU Kur’ân-ı Kerîm değişimin temeli ile onun üzerine yükseltilen bina arasında belirlenmiş ilişkilerden söz eder. Yani insanın psikolojik ve zihinsel konumu ile sosyal durumu arasındaki bağı beyan edip, onun iç dünyası ile dış dünyası arasındaki ilişkiyi vurgular. Bu tespitlere göre insanın zahirini (dış dünyasını) batını (iç dünyası) şekillendirir. Dışının da içiyle sıkı ve organik bir bağı vardır. Bir topluluğu meydana getiren fertlerin psikolojik tutumları değiştiğinde, sosyal konumları da ferdî ilişkileri de değişir. Bu esnada onları birbirine bağlayan organik bağlar da değişmiş olur. Demek ki, insanın ruhsal konumu (psikolojik tutumu) değişimin temelidir. Toplumsal konumu (sosyal psikolojisi) ise, bunun üzerine yükselen binadır. Üst yapının (sosyal yapının) değişmesi ise ancak temelin (ferdî yapının) değişmesiyle mümkün olabilir. #fecryayınevi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 15:00'te Pınar Yayınları standında" - 1718132065437151455
Report Download 0 13

🔊 Yazarlarımızdan Tuncer NAMLI ve Hacı İbrahim MUTLU 21 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 15:00'te Pınar Yayınları standında kitaplarını imzalayacaklar. ✨  ve yayınevi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔉16-25 Şubat 2018 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarında kitaplarımız, P" - 1716111124611754672
Report Download 2 44

🔉16-25 Şubat 2018 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarında kitaplarımız, Pınar Yayınları standında yer alacaktır. 📚 yayınevi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "✒️ Hani derler ya: "Kastınız dağa çıkmaksa eğer, hedefiniz yıldızlar olmalı". Biz de diyoruz ki: "Muradınız kitap okumak" - 1705033485696436257
Report Download 1 23

✒️ Hani derler ya: "Kastınız dağa çıkmaksa eğer, hedefiniz yıldızlar olmalı". Biz de diyoruz ki: "Muradınız kitap okumaksa şayet, hedefiniz hakîmlik olmalı. Çıtanız yüksekte, kitabınız elinizde ama gözünüz bizde olsun sevgili okurlarımız. Çünkü bizim kulağımız sizde, sizden gelecek öneri ve eleştirilerde. Ama gözlerimiz daima ufuklarda ve o ufuklardan doğacak fecir aydınlığındadır. Güneş ve Ay üstü medeniyetin yeniden doğuşunu karşılamak üzere yoldayız. O bize doğru gelirken neden biz ona doğru gitmeyelim. ✨✨✨ yayınevi

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 İslam Hukuk Düşüncesinde Mali Mükellefiyetler Açısından Nisap / Yrd. Doç. Dr. Temel KACIR ✒️ Kişinin malî vecibelerle " - 1694992121692918365
Report Download 2 28

🔊 İslam Hukuk Düşüncesinde Mali Mükellefiyetler Açısından Nisap / Yrd. Doç. Dr. Temel KACIR ✒️ Kişinin malî vecibelerle mükellef sayılabilmesi için belirli bir düzeyde malî birikime sahip olmasının sınırı Sünnet ile belirlenmiştir. Bu mükellefiyetlerden bazılarının sınırı Sünnet’te açık ve net olarak ifade edilmişken bazılarında ise bu belirginlik bulunmamaktadır. Sınırı açık ve net olarak ifade edilen nisaplarla ilgili klasik dönemde herhangi bir tartışmanın ortaya çıkmadığı aksine bunlarla ilgili farklı yorumların modern dönemde yapıldığı görülmektedir. Mutlak ta‘lîl ve kısmî taabbud olarak formüle edebileceğimiz bu yorumlar farklı şekillerde gerekçelendirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde nisapların birbirine denkliği ve bunların bir yıllık geçim için yeterli olduğuna yönelik iddialar bu gerekçelerin temelini oluşturmaktadır. Malî mükellefiyetlerin tamamının ele alındığı bu kitapta vahiy sürecinden günümüze kadar ümmetin uygulaması ortaya konulmuş ve modern dönemde konuya ilişkin ileri sürülen gerekçelerin kritiği yapılmıştır. * * #fecryayınevi