Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imggra
  1. Homepage
  2. dralişeriati

#dralişeriati photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #dralişeriati on Instagram

Turgut Akdemir (@body_turgut) Instagram Profile Photo body_turgut

Turgut Akdemir

image by Turgut Akdemir (@body_turgut) with caption : "#DrAliŞeriati(allah cc razi olsun)" - 1683996797369062844
Report Download 1 24

#DrAliŞeriati(allah cc razi olsun)

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨  Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs
✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı" - 1665128845320482146
Report Download 0 31

🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨ Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs ✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı ve değişik bir düşünce sistemine sahip oldukları ve Müslüman düşünürlerin bu çerçevede birçok bilimsel kuram oluşturdukları bilinmektedir. Batı düşüncesinin ancak yakın zamanda erişebildiği nice sonuçların, Müslümanlar arasında geçmişte tartışılmış, irdelenmiş ve hatta uygulanmış olan kuramlar arasında bulunduğu, Batının bunlardan birçoğuna henüz yaklaşamamış olduğu -kanıtları da sayılarak- bu kitapta gözler önüne serilmiştir. Sözünü ettiğimiz bu özellikleri İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri’ni alanında öncü duruma getirmiştir. Arapçasının arka arkaya sekiz baskı yapması ve okuyucuların büyük ilgisi de eserin alanında öncü oluşundan kaynaklanmıştır. İçeriği, sosyal bilimlerle uğraşan çevrelerin beğenisine; ulaştığı sonuçlarsa, bilim ve siyasal alanda ki yetkin kimelerin övgüsüne erişmiş, bu övgü ve beğeniler birçok kalem sahibince gündemde tutulmuştur. Elinizdeki bu kitap, İslam’ın, İslam hukukçularının toplum ve yönetimle ilgili görüşlerini öyle sistemli bir tarzda varmiştir ki; Müslümanların önüne, bu yolla pek çok çağdaş siyasal kuramı yeniden değerlendirebilmelerini sağlayacak yeni ufuklar açmıştır. * *   #DrAliŞeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat i" - 1647793252961936519
Report Download 0 31

🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat ile olan ilişkisi, Kelâm ilminin temel meseleleri arasında yer alır. Kelâmi ekol şeklinde kurumlaşmış olsun veya olmasın, İslam tarihi içinde sıfatlara ilişkin olarak birçok farklı görüş ortaya atılmış ve savunulmuştur. Selbî, sübutî, fiilî, manevi ve haberî şeklinde tasniflere bağlı olarak yapılan araştırmalar yanında sıfatları genel olarak ele alan çalışmalar da yapılmıştır. Meseleye Selefiye, Ashabulhadis, Mutezile ve Ehl-i Sünnet perspektifinden baktığımzda birbirine bazen yakın bazen de karşıt görüşlerin ileri sürüldüğüne tanık olmaktayız. Sıfatlar konusunda Müşebbihe ve Mücessime diye adlandırılan, fakat bir fırka olarak kurumsal varlığı bulunmayan kişi ve küçük toplulukların Allah’ı cisme ve insana benzeten katı ve aşırı yaklaşımını bir yana koyacak olursak zikredilen diğer üç mezhebin kendi içlerindeki kısmi görüş ayrılıklarına rağmen Allah’ı şanına yakışır bir şekilde tanıma kaygısı taşıdıkları söylenebilir. Bunlardan Selefiye’nin lafzı fazla yormayıp hakikatini Allah’a havale eden tefvizci yaklaşımının tam karşısında Mutezile’nin Allah’a nispet edilen cisimsel ve antropomorfik sıfatları şanına uygun bir şekilde tevil etmeyi önemseyen ileri tenzihçi yaklaşımının yer aldığını görmekteyiz. Bu ikisi arasında Eş’ariye ve Matüridiye şeklindeki kollarıyla Ehl-i Sünnet, Selefiye’nin kaygılarını taşımakla birlikte ılımlı bir tenzihçi yol izlemiştir. Fakat Sünni yaklaşımın daha ziyade Mutezile’nin yaklaşımına yakın durduğu da bir gerçektir. Aralarındaki farkı Mutezile’nin ta’til ve nefiy söylemini dillendirmekten kaçınmaları olarak tespit edebiliriz. Özellikle İmam Maturîdî’nin haberî sıfatlar konusunda mutedil bir tevil yöntemini esas aldığını görmekteyiz.   #DrAliŞeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yay" - 1644251257874271947
Report Download 0 40

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yayınevimizi ziyaret etti. Teşrifleri için kendisine teşekkür ederiz. #DrAliŞeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "⚡️arastiranmusluman⚡️ isimli takipçimizin Ali ŞERİATİ'nin KADIN (Fatıma Fatımadır) isimli kitabından alıntı yaptığı payl" - 1639087518317519285
Report Download 0 29

⚡️arastiranmusluman⚡️ isimli takipçimizin Ali ŞERİATİ'nin KADIN (Fatıma Fatımadır) isimli kitabından alıntı yaptığı paylaşımı @arastiranmusluman 📌 FATIMA FATIMADIR Fatıma hakkında konuşmak çok zordur. Fatıma bir "kadın"dı. islam'ın öngördüğü gibi bir kadındı. Onun çehresinin tasvirini peygamber kendisi resmetmişti. Onu zorluk, fakirlik, mücadele ocağında, kendi derin insanî eğitim merkezinde yetiştirmişti. Onu eşsiz bir insan kılmıştı. O, birçok açıdan örnek bir "kadın"dı. Babası için bir "kız"... Kocası için bir "eş"... Çocukları İçin bir "anne"... Yaşadığı döneme ve toplumuna karşı sorumluluk bilincine sahip "direnişin ve bilincin sembolü" bir kadın... O bir "imam", bir numune, bir ideal, bir "örnek insan"dı. Kendi kişiliğini kendisi inşa etmek isteyen her kadın İçin bir "şahitti"... O akıl almaz çocukluğuyla, dâhili ve harici cephelerde verdiği devamlı mücadelesiyle, babasının ve eşinin evinde, toplumda, düşüncede, hareket ve yaşamında; kadının "nasıl olması gerektiği" sorusuna cevap vermiştir. (Yazar: Ali Şeriati)  #DrAliŞeriati